ПОЛІТИКА
КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

Ми високо цінуємо конфіденційність особистої інформації наших користувачів. Використовуючи всі доступні мережеві можливості в роботі з інтернет-ресурсами, можна бути абсолютно спокійним за збереження особистої інформації.

Політика обробки персональних даних

1. Загальні положення. Дана політика обробки персональних даних складена відповідно до вимог закону № 4452-VI від 23.02.2012 "Про персональні дані" і визначає порядок обробки персональних даних і заходи щодо забезпечення безпеки персональних даних, прийняті Михайловим В.В. (далі - Оператор).
1.1. Оператор ставить своєю найважливішою метою і умовою здійснення своєї діяльності дотримання прав і свобод людини і громадянина при обробці його персональних даних, в тому числі захист прав на недоторканність приватного життя, особисту і сімейну таємницю.
1.2. Ця політика Оператора щодо обробки персональних даних (далі – Політика) застосовується до всієї інформації, яку Оператор може отримати про відвідувачів веб-сайту https://vvmikhailov.com.

2. Основні поняття, що використовуються в Політиці
2.1. Автоматизована обробка персональних даних - обробка персональних даних за допомогою комп'ютерних технологій;
2.2. Блокування персональних даних – тимчасове припинення обробки персональних даних (крім випадків, коли обробка необхідна для уточнення персональних даних);
2.3. Веб-сайт - сукупність графічних та інформаційних матеріалів, а також комп'ютерних програм і баз даних, що забезпечують їх доступність в мережі Інтернет за мережевою адресою https://vvmikhailov.com;
2.4. Інформаційна система персональних даних - сукупність персональних даних, що містяться в базах даних, а також інформаційні технології та технічні засоби, що забезпечують їх обробку;
2.5. Знеособлення персональних даних - дії, в результаті яких неможливо визначити без використання додаткової інформації право власності на персональні дані конкретному Користувачеві або іншому суб'єкту персональних даних;
2.6. Обробка персональних даних - будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних;
2.7. Оператор - державний орган, муніципальний орган, юридична або фізична особа, самостійно або спільно з іншими особами організовує і (або) здійснює обробку персональних даних, а також визначає цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з персональними даними;
2.8. Персональні дані – будь-яка інформація, що відноситься прямо або побічно до конкретного або ідентифікованого Користувачеві сайту https://vvmikhailov.com;
2.9. Користувач – будь-який відвідувач веб-сайту https://vvmikhailov.com;
2.10. Надання персональних даних - дії, спрямовані на розкриття персональних даних певній особі або певному колу осіб;
2.11. Поширення персональних даних - будь-які дії, спрямовані на розкриття персональних даних невизначеному колу осіб (передача персональних даних) або на ознайомлення з персональними даними необмеженого кола осіб, включаючи публікацію персональних даних в засобах масової інформації, розміщення в інформаційно-телекомунікаційних мережах або надання доступу до персональних даних будь-яким іншим способом;
2.12. Транскордонна передача персональних даних – передача персональних даних на територію іноземної держави державному органу іноземної держави, іноземній фізичній або іноземній юридичній особі;
2.13. Знищення персональних даних - будь-які дії, в результаті яких персональні дані знищуються безповоротно з неможливістю подальшого відновлення змісту персональних даних в інформаційній системі персональних даних і (або) знищуються матеріальні носії персональних даних.

3. Оператор може обробляти такі персональні дані Користувача:
3.1. Прізвище, ім'я, по батькові;
3.2. Адреса електронної пошти;
3.3. Номери телефонів;
3.4. Також сайт збирає і обробляє знеособлені дані про відвідувачів (в тому числі файли cookie) за допомогою сервісів інтернет-статистики (Яндекс Метрика і Google Analytics та інші).
3.5. Вищевказані дані знаходяться далі по тексту Політики і об'єднані загальним поняттям Персональних даних.

4. Цілі обробки персональних даних.
4.1. Метою обробки персональних даних Користувача є інформування Користувача шляхом направлення електронних листів;надання Користувачеві доступу до сервісів, інформації та/або матеріалів, що містяться на сайті.
4.2. Також Оператор має право направляти Користувачеві повідомлення про нові продукти і послуги, спеціальні пропозиції та різні заходи. Користувач завжди може відмовитися від отримання інформаційних повідомлень, направивши лист на електронну адресу Оператора mvv@vvmikhailov.com з позначкою «Відмова від повідомлень про нові продукти і послуги та спеціальні пропозиції».
4.3. Знеособлені дані Користувачів, зібрані за допомогою сервісів інтернет-статистики, використовуються для збору інформації про дії Користувачів на сайті, поліпшення якості сайту і його змісту.

5. Правові підстави обробки персональних даних.
5.1. Оператор обробляє персональні дані Користувача тільки в тому випадку, якщо вони заповнені і / або відправлені Користувачем самостійно через спеціальні форми, розташовані на https://vvmikhailov.com сайті.
5.2. Оператор обробляє знеособлені дані про Користувача, якщо це дозволено в налаштуваннях браузера Користувача (включено зберігання файлів cookie і використання технології JavaScript).

6. Порядок збору, зберігання, передачі та інших видів обробки персональних даних. Безпека персональних даних, які обробляються Оператором, забезпечується шляхом здійснення правових, організаційних і технічних заходів, необхідних для повного дотримання вимог чинного законодавства у сфері захисту персональних даних.
6.1. Оператор забезпечує збереження персональних даних і вживає всіх можливих заходів, що виключають доступ до персональних даних сторонніх осіб.
6.2. Персональні дані Користувача ніколи, ні за яких обставин не будуть передані третім особам, за винятком випадків, пов'язаних з виконанням чинного законодавства.
6.3. У разі виявлення неточностей в персональних даних Користувач може оновити їх самостійно, шляхом направлення Оператору повідомлення на адресу електронної пошти Оператора mvv@vvmikhailov.com з позначкою «Актуалізація персональних даних».
6.4. Термін обробки персональних даних необмежений. Користувач може в будь-який момент відкликати свою згоду на обробку персональних даних, направивши Оператору повідомлення електронною поштою на електронну адресу Оператора mvv@vvmikhailov.com з позначкою «Відкликання згоди на обробку персональних даних».

7. Транскордонна передача персональних даних.
7.1. Перед початком транскордонної передачі персональних даних Оператор зобов'язаний переконатися, що іноземна держава, на територію якої передбачається здійснювати передачу персональних даних, забезпечує надійний захист прав суб'єктів персональних даних.
7.2. Транскордонна передача персональних даних на території іноземних держав, які не відповідають зазначеним вище вимогам, може здійснюватися лише за наявності письмової згоди суб'єкта персональних даних на транскордонну передачу його персональних даних та/або виконання договору, стороною якого є суб'єкт персональних даних.

8. Прикінцеві положення.
8.1. Користувач може отримати будь-які роз'яснення з питань, що цікавлять, що стосуються обробки його персональних даних, звернувшись до Оператора за допомогою електронної пошти mvv@vvmikhailov.com.
8.2. Цей документ буде відображати будь-які зміни в політиці обробки персональних даних Оператором. Поліс діє безстроково до тих пір, поки не буде замінений новою версією.
8.3. Чинна редакція Політики знаходиться у вільному доступі в мережі Інтернет за адресою https://vvmikhailov.com/privacy.

Made on
Tilda